Cijena bowlinga

Ponedjeljak: 80 kuna jedan sat,  pola sata 50 kuna

Utorak: 60 kuna jedan sat,  pola sata 40 kuna

Srijeda: 80 kuna jedan sat,  pola sata 50 kuna

Četvrtak: 60 kuna jedan sat,  pola sata 40 kuna

Petak: 100 kuna jedan sat,  pola sata 60 kuna

Subota: 100 kuna jedan sat,  pola sata 60 kuna

Nedjelja: 100 kuna jedan sat,  pola sata 60 kuna